Förbindning

Grönmålad tavla av papper, på vilken sex stycken förbiningar av olika modeller är fästa. Alla är av koppar.

Under varje förbindning finns en fastspikad papperslapp med märkningen: "EA-", trykt i svart. Efter följer olika nummer för varje förbindning.

Historik: Tavlan visar upp prov på olika förbindingar. Troligtvis är den gjord av tillverkaren till förbindningarna.

Förbindingar användes för …