Kliché

Klichén användes för tryck av Trafikrestauranger. Den användes förmodligen från slutet av 1940-talet till slutet av 1960-talet.

AB Trafikrestauranger, TR, tidigare dotterbolag till SJ, bildades 1938. TR bedrev restaurangverksamhet på SJ:s tåg samt på centralstationerna i större städer. Vid bolagiseringen av SJ 2001 såldes verksamheten, och det nya bolaget fick namnet Scandinavia Service Partner A…