Tilläggsbiljett

Brun Edmonsonsk biljett med tryckt text i svart:
"SRJ Persontåg
TILLÄGG för resgods från Roslagsnäsby 1.50
Uppvisas vid resgodsets inlämning. Avlämnas vid resgodsets avhämtning å bestämmelsestationen.".
Biljetten har datumet "25.7.53" präglat längst upp. I nederkant står biljettnumret "04389". En biljettång har stansat ett hål.

Historik: Stockholm-Roslagens Järnvägar, SRJ, blev samlingsnamnet fö…