Tilläggsbiljett

Brun Edmonsonsk biljett med tryckt text i svart:
"SJ Snälltåg
TILLÄGG för resgods från LUDVIKA 2.50
Uppvisas vid resgodsets inlämning å bestämmelsestationen.".
Biljetten har datumet "24.6.1954" präglat längst upp och "snälltåg" står innanför en streckad ram. På mitten, uppifrån och ner löper ett rött streck. Längst ner står biljettnumret "07266". En biljettång har stansat ett hål. Det finns nio d…