Plattformsbiljett

Edmonsonsk biljett av gulgrön kartong med tryckt text i svart:
"SJ PLATTFORMSBILJETT
gällandevid alla SJ stationer under tiden 28/11 - 1/12 1954
för deltagare i sällskapsresa enl. Styr. å omstående sida angivna skrivelse
Var god avlämna biljetten till biljettgraskare vid resans slut!".
Texten är tryckt på biljettens långsida, förutom biljettnumret "01876", som står på höger kortsida. Datumet är ha…