Årskort

Rabattkort av papper med följande text:
"Utfärdat utan identitetskontroll. Gäller endast vid biljettköp och vid resa. Sista giltighetsdatum 13 DEC 74 Nr 00241
Titel och namn civ.ing Rolph Wegmann
Namnteckning Rolph Wegmann
Första giltighetsdatum 14 dec 1973
Pris kr 500:- Enbäddskupé 1 och 2 kl i 12 mån 1 och 2 kl i 12 mån 1 och 2 kl i 3 mån
SJ Järnvägens rabattkort".
Rabattkortet är mönstrat och …