Månadsbiljett

Grå-grön månadsbiljett för buss och tåg med den tryckta texten:
"BUSS Månadsbiljett Skolungdom
Zinkensdamm, Ölandsgatan-Centralvägen, Sundby, Trehörningen, Sofieberg alt tåg Cst-Hu
33,00 SJ
Innehavarens namnteckning och tel-nr".
Längst ner finns två bussar tryckta på biljetten och "Makuleras" står stämplat på biljetten. På baksidan finns utrymme för stationsstämpel och försäljningsdag, samt regler…