Månadsbiljett

Grå-grön månadsbiljett för buss och tåg med den tryckta texten:
"GDG BUSS Månadsbiljett
Borlänge, Hagalund, Bullermyren-Falunalt. tåg Blg-Fln
57.00
Innehavarens namnteckning och tel-nr".
"Prov" står stämplat på biljetten och längst ner finns två bussar tryckta på biljetten. På baksidan finns utrymme för stationsstämpel och försäljningsdag, samt regler för användandet.