Enkelbiljett

Brun enkelbiljett med den tryckta texten:
"SVENSK-FRANSK TRAFIK TRAFIC-SUEDE-FRANCE
För vissa vagnar och tåg tilläggsavgift Supplément exigible dans certaines voitures et certains trains
Hälsingborg F - PARIS NORD via Fredericia-Padborg Gedser-Bremen-Krefeld Hannover-Köln-Aachen-Huy Nord-Jeumont
Gäller 2 månader Valable 2 mois fr. o m à partir du... 1 Kl. Cl. S Kr...
Om kontrolldelen saknas, gälle…