Rälsspik

En kromad rälsspik med en instansad inskrift.

Framsidan av rälsspiken är slät (slipad och polerad) medan de övriga sidorna är oslipade och skrovliga.