Scarf

Scarf som gavs som gåva till Banverket produktions kunder under Nordic rail, på Elmiamässan i Jönköping 2009.
Nordic rail är en järnvägsmässa som har arrangerats vartannat år sedan 1995 där nyheter inom järnvägen presenteras för branschfolk av utställarna.
Enligt givaren så är scarfen en av de gåvor som Banverket produktions kunder kunde få när de besökte deras monter på mässan.