Nål

Kavajnål av mässing med motiv i relief, med fäste bestående av en nål lödd på en platta. Motivet på plattan består av en siluett av ett torn med en hissad flagga som omgärdas av tre strålar på vardera sida samt vågmönster. Tornet föreställer troligtvis Kärnan i Helsingborg. Över motivet återfinns förbundets initialer, text samt årtal som kröns av ett bevingat hjul.
På baksidan av plattan sitter et…