Ritmateriel

Markeringstejp från Chartpak av en typ som vanligen används inom grafiska yrken för att bland annat dra upp linjer och liknande på ritningar. Tejpen har använts av givaren på bland annat SJ BAT och SJ Stab Försvar.

Givaren var utbildad kartritare och arbetade sina första åtta år på Televerket och började sedan på SJ 1965 där hon var på BAT (Banavdelningen Tele). SJ hade ett eget telenät och giva…