Mall

Kurvradiemall som troligen tillverkats av givaren, eller möjligen av någon kollega.

Givaren var utbildad kartritare och arbetade sina första åtta år på Televerket och började på SJ 1965 där hon var på BAT (Banavdelningen Tele). SJ hade ett eget telenät och givaren arbetade med att bland annat göra teletekniska ritningar.

På 1980-talet kom CAD-CAM-systemen och det manuella ritningsarbetet försva…