Stativ

Används tillsammans med instrument, rikttavla och baxmaskin för bax- och lyftriktning av spåret.

Breithaupt-instrumentet används vid bax- och lyftriktning av spåret. Instrumentet användes tillsammans med en baxmaskin som kallas Norbergare.

Samhör med: Jvm 20626