Nödisolerskarv

Mutter, sexkantig, av metall med blå "Nyloc" ring av nylon nedanför gängorna för låsning av muttern. På ovansidan av muttern står det "LE" och "181". Muttern ingår i en byggsats för nödisolerskarv.

Historik: Definitionen av isolerskarv är "Rälsskarv med ett tunt ändmellanlägg av elektriskt isolerande material i plast
Isolerskarvar hindrar strömmen att gå från ena rälsänden till den andra. Isolers…