Driftområdesskylt

Blå fyrkantig skylt med "DRO 4" i reflexmaterial. Skylten har även en ram av reflexband. På baksidan av skylten sitter tillbehör för montering. Skyltens djup är 30 mm utan montering.

Historik: Skylten kommer från tiden då driftradion var i bruk och anger vilket driftområde lokföraren befann sig inom. Järnvägen var uppdelad i olika driftområden mellan 1-10. Samma numrering av driftområden fanns på…