Måttbandssträckare

Användes tillsammans med lantmäteriband vid mätning (se Jvm 50372) för att hålla detta spänt och exakt då detta var viktigt vid mätning. Detta typ av föremål användes bl.a. under 1970-talet vid banarbete.
Lantmäteribandet var noggrannt kalibrerat och hade en exakt längd i en viss temperatur. Ingenjören fick göra en kalibrering om det inte var "rätt" temperatur vid mättillfället. Mätbandet skulle g…