Flagga

Detta flaggexemplar har aldrig använts att flagga med, men flaggan är av den typ som Banverket Produktion har använt sig av. Gåvogivaren som skänkt flaggan har arbetat inom Banverket Produktion och därigenom tagit tillvara flaggan i syfte att skänka den till Sveriges Järnvägsmuseum.

Banverket Produktion bildades 1998 som en egen resultatenhet inom myndigheten Banverket. 2010 övergick Banverket Pr…