Kontaktdon

Stänger med hjälp av kortslutning, av ett spår då olycka inträffat

Två par av kontaktdon används alltid tillsammans då det hänt en olycka eller något annat inträffat längs banan och man vill stänga av ett spår och förhindra att tåg kommer. Genom att sätta klämmorna med en meters mellanrum på rälen blir det kortslutning och man simulerar att det är ett tåg på rälsen. Då signalerar ATC-sytemet att …