Stol

Stol helt i trä. Fyra ben, släta, bakbenen svagt bakåtböjda, nedtill på frambenen lökformade ansvällningar. Tvärslåar mellan varje ben i form av fastskruvade kraftigt böjda ribbor. Sits av plywood perforerad med hål som bildar enkla mönster. I ryggstödet mellan en tvärslå och ryggstödets överliggare, fyra stycken lodrätt stående ribbor. På sargens en insida en klisterlapp med tryckt text som anger…