Tillverkarskylt

Oval tillverkarskylt för mellanvagn Nr 2172 Litt UA3. Vagnen byggdes om till Litt UAB3 1970, och blev det sista tillverkade fordonet i Y3 serien.

Historik: Vagnen ingick i det tågsätt som i mars 1991 överfördes till Sveriges Järnvägsmuseum för att deponeras hos Skåne-Smålands Järnvägsförening. Men man hade inte resurser att ta hand om tågsättet varför det skickades till Nykroppa för att skrotas …