Ordenstecken

Ett riddartecken av den Mecklenburgska Griporden, med gult band med röda kanter.
Riddarkorset är av metall med inläggningar av röd emalj och med en grip av metall i mitten.