Loktillverkarskylt

Skylt av rostfri plåt med svart text. Texten på skylten lyder:
"Första enfasloket tillverkat av
ASEA
1909
ASEA lät renovera detta lok
till erinran om ett mångårigt
gott samarbete med Statens Järnvägar
och dess Generaldirektör Erik Upmark
Västerås den 16 juni 1969".