Personvagnsskylt

Långsmal skylt av emaljerat plåt med blå textoch svart ram på vit botten:
"Klosetten användes till pissoir
genom upplyftande af begge locken".
Skylten är mycket nött, så att texten nästan är oläslig.