Byxa

Byxa tillhörande uniform som SJ tog fram 1990 för personal som arbetade ombord på X2000-tågen. Övrig SJ-personal hade fortsatt gängse uniformsreglemente från 1985 fram till 1997 då nytt uniformsreglemente kom. För övriga uniformsdelar se 15203:1-11. SJ:s uniformsreglemente från 1997 fortsatte att gälla fram till 2008 då ett nytt uniformsreglemente kom.

Brukaren är född den 26 april 1960 och är fö…