Nödbromsskylt

Fyrkantig fyrspråkig skylt av emaljerad plåt med röd och svart text på vit botten:
NÖDBROMS.
Drag i handtaget, då fara är förhanden. Missbruk åtalas. NOTBREMSE.
Im Notfalle am... Missbräuchliche (rad 2): ...verfolgt.
ALARM-SIGNAL.
In cases of emergency...Penalty for (rad 2):improper use.
SIGNAL D'ALARME.
En cas de danger... Abus expose le (rad 2):..-sutes judiciaires.

Anmärkning: Franskans "…