Varningsskylt

Rektangulär skylt av enaljerad plåt med blå text på vit botten:
"V A R N I N G !
Stå ej på plattformen -
och luta Er ej ut genom fönstren då tåget är i rörelse.
Begagna ej klosetten under uppehåll på Station.
Tobaksrökning tillåten endast i härför afsedd afdelning.
Använd ej nöd-bromsen annat än vid verklig fara.
Missbruk åtalas".

Rad 1 är understruken. Skyltens hörn är svarta.