Förbudsskylt

Rektangulär skylt av emaljerad plåt med blå text på vit botten. Text på svenska och tyska:
Använd ej klosetten, då tåget gör uppehåll å station.
Es wird ersucht den Abort während des Aufenhalts des Zuges auf einer Station nicht zu benutzen.

Anmärkning: Jfr. Jvm 11616 (brun text, smärre stilskillnad).
Jvm 11608 (samma budskap, äldre typ, stor skillnad).
Jvm 11615:2 har en anin…