Förbudsskylt

Rektangulär skylt av emaljerad plåt med brun text på vit botten: "Öppna ej, förrän tåget stannat".

Anm. 1: Snarlika: Jvm 11701 och 11558 (ålderdomligare, andra mått).
2: Snarlika: Jvm 11702 (blå text, samma mått och typsnitt).