Block

Användes för att leda rep i samband med exempelvis hissning av föremål. Från tågfärjan Starke.

Samhör med: Jvm 10051:1-3,5-6

Uppgifter om Starke från Internet:
"S/S STARKE. Byggd 1931 av Deutsche Werke, Kiel, Tyskland. (skrovet)
Lindholmens Varv, Göteborg. (Utrustad). Varvsnummer 225. Längd 93,08 x 15,88 x 5,18 m. Efter förlängning 111,78 x 15,88 x 5,84 m. Maskineri: Två 3-cyl, Lindholmens ångm…