Sittvagn

Kombinerad personvagn för andra och tredje klass (= första och andra klass fr.o.m. 1956)
SJ BCo7a nr 2770

BCo7 var 1929, då nr 2770 levererades, ett gemensamt littera för kombinerade andra- och tredjeklassvagnar med inbyggda plattformar och tre andraklass- och fem tredjeklasskupéer. Nytillverkning av sådana vagnar började byggas i samma utförande som 2770 år 1918. Den bevarade vagnen är en av SJs…