Riktskiva

Riktskiva, avvägningsinstrument. Övre halvan av plankans framsida är målad vit och nedre delen svart. Baksidan av plankan är målad svart. Nedanför plankan sitter en libell. Riktskivan blir ca 1500 mm hög när den sättes ihop med stativet.