Vindflöjel

Vindflöjel av svart gjutjärn. En vindflöjel är ett slags vimpel på hustak för angivande av vindriktningen eller väderstrecken. Oftast är det en noga formgiven metallplåt, fäst vridbart vid en lodrät axel.
I en metallflöjel är ofta årtalet för uppsättningen utskuret.
Denna vindflöjel har en stiliserad vimpel med 5 uddar, samt årtalet Anno 1888. I vimpelns förlängning upptill finns en spiralformad …