Ånglok

Vid Älvkarleö bruk vid Dalälven mellan Gävle och Tierp hade det tillverkats järn sedan 1600-talet. År 1873 går Söderfors bruk in som huvudägare och en brännstålsugn installeras. Det förbättrade stålet blir uppmärksammat till och med internationellt. Det är uppenbarligen en exklusiv last eftersom det handlar om trafik med enstaka godsvagnar.
Varifrån loket kom i England är inte känt. När loket ank…