Lagerbox

Statsbanornas axelbox, lagerbox av 1860 års modell. På framsidan av lagerhuset är lilla riksvapnet (tre kronor) ingjutet. Smörjluckan upptill saknas. På lagerboxens nedre del sitter en lucka på höger sida för påfyllning av olja. Lagerboxen har både över- och undersmörjning.