Pollett

SJ Resepolett (biljettbricka)
Poletten el. biljettbrickan användes av SJ maskinavdelnings personal i
Stockholm vid resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Poletterna slutade att
användas i slutet av 1906.
Tillvaratagen vid Mdx arkiv.
Överst kunglig krona.
S.J.
Cst.-Vn.-Jä.
827