You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

C idrott, kapten Karl-Åke Bergström, på expeditionen i by 11.

Med befälsreformen 1972 försvann den tidigare indelningen av Försvarets befäl i tre kårer, Officerare, Underofficerare och Underbefäl.
Nu blev indelningen istället; Regements-, Kompani- och Plutonsofficerare som bättre skulle svara mot personalens krigsbefattningar.

Denna indelning ersattes sedan av Nya befälsordningen (NBO) 1983.

Tidigare hade varje kår egen mäss -- under 70-talet togs en mäss …