You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ulf Gellerskog och Per "Pysch" Andersson på Mälarmässen.

Med befälsreformen 1972 försvann den tidigare indelningen av Försvarets befäl i tre kårer, Officerare, Underofficerare och Underbefäl.
Nu blev indelningen istället; Regements-, Kompani- och Plutonsofficerare som bättre skulle svara mot personalens krigsbefattningar.

Denna indelning ersattes sedan av Nya befälsordningen (NBO) 1983.

Tidigare hade varje kår egen mäss -- under 70-talet togs en mäss …