Slovenski dom

Slovenski dom je začel izhajati tik pred 2. svetovno vojno, leta 1935. Med vojno, ki se je pri nas razmahnila leta 1941, je postal uradno glasilo oblasti, ta pa je bila fašistična. Tako je iz desničarskega dnevnika moral postati glas okupatorja, ki je podpiral fašizem in nacizem vse do konca delovanja, ko preneha izhajati tik pred osvoboditvijo, leta 1945. Tu sta svoje nagovore objavljala ljubljan…