Zgodnja Danica: katoliški cerkveni list

Katoliški cerkveni časopis je izhajal v Ljubljani enkrat tedensko. Bil je nadaljevanje Slovenskega cerkvenega časopisa. Eden od njenih urednikov je bil Luka Jeran, ki je katolištvo križal s področjem politike, zavzemal se je za slovenščino, nasprotoval revoluciji, liberalizmu in zahteval podrejanje pravilom katoliškega življenja. V časopisu je objavljal versko obarvana besedila tudi v obliki …