Soča; organ slovenskega političnega družtva goriškega za brambo narodnih pravic

Glasilo slovenskega političnega društva je izhajalo večinoma dvakrat tedensko. Bilo je sprva bolj liberalno usmerjeno, pride do razkola med mladoslovenci in staroslovenci, po spravi nastane novo društvo Sloga, katerega glasilo je Soča. Po letu 1900 postane glasilo Narodne napredne stranke za Goriško