You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Slovenija

Časnik je izhajal dvakrat na teden kot glasilo Slovenskega društva. Urejal ga je Matevž Cigale, tiskal in založil pa Jožef Blaznik. To je bil prvi politični list, ki je bil pomemben tudi v slovstvenem oziru. Njen program je bil oprt na politični program Zedinjene Slovenije. Časnik je združeval mlade, liberalno usmerjene kranjske, štajerske in koroške publiciste, ki so poudarjali, da mora knjižno i…