Soča; organ slovenskega političnega družtva goriškega za brambo narodnih pravic

Glasilo slovenskega političnega društva je izhajalo večinoma dvakrat tedensko. Bilo je sprva bolj liberalno usmerjeno, pride do razkola med mladoslovenci in staroslovenci, po spravi nastane novo društvo Sloga, katerega glasilo je Soča. Po letu 1900 postane glasilo Narodne napredne stranke za Goriško

Storia della circolazione cartacea in Italia dal 1860 al 1928
Scavi, monumenti, musei e insegnamento della scienza antichità in Italia
Il sepolcro dei Volunni scoperto in Perugia nel febbrajo del 1840 ed altri monumenti inedi…
Italie : manuel du voyageur. 1ere p., l'Italie septentrionale jusqu'a Livourne, Florence e…