Slovenski glasnik; lepoznansko-podučen list

Literarna revija je izhajala občasno v Celovcu. Urejal jo je Anton Janežič. V njej so objavljali takrat pišoči slovenski avtorji: Simon Jenko, Fran Erjavec, Fran Levstik, Josip Jurčič, Vajevci,…

Jug
Jug
Jug
Jug