Монтажа конвертора у конверторској хали Топионице јуна 1960.