Испреплетани гасовод. Техничко решење којим је исправљена грешка повезивања два различито лоцирана објекта које је требало повезати гасоводом