Збор радника на површинском копу у Бору 1969. г.

Портрет рудара за време ручка у борској јами
Металуршки погони у Борским рудницима 1958. г.
Флотацијски базени за згушњавање
Борски димњаци 2000.