Interiör tingssalen, dåvarande tingshuset, Tullgatan 18 - Kyrkogatan 4, Enköping.

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping 1882 - ca 1920.

Se även bild EMFWA00352.

Interiör tingssalen, dåvarande tingshuset, Tullgatan 18 - Kyrkogatan 4, Enköping.
Melleruds tingshus
Värmdö kyrka och tingshus
Listers Härads tingshus Interiör tingssalen