Κτίσμα κοντά στην Ταρτούς της Συρίας.

View near Tortosa.

Αρχαία Αλεξάνδρεια. Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι
Lettres orientales. Premier Série comprenant la Turquie et Partie de la Grèce
Chronologie Universelle
Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi principali dell’ Albania, Ep…